НА ЕДРО

"СЛАВЕКС" ЕООД има изградена база и депо от 1 500 кв. м. за реализация на едро на хранителни и промишлени стоки. Извършваме доставка до търговски обекти в градовете Ямбол, Елхово, Стралджа, Тополовград, Болярово, Сунгурларе и в съответните общини по предварително дадена заявка в централен офис.

Работим предимно с български производители, с които сме изградили дългогодишни договорни отношения за съвместна търговска реализация.
Също така дистрибутираме и собствени марки хранителни и промишлени стоки.